De Club

Visie

Gembo staat voor sportiviteit op en naast het veld. Positieve inzet als speler en supporter zijn belangrijk, maar dit steeds met respect voor iedereen. Ook voor de tegenstrever en de spelleiding.

Gembo vervult ook een opvoedkundige taak. Jeugdspelers leren er niet alleen basketbalvaardigheden, maar er wordt ook nadruk gelegd op gezond leven, sociale vaardigheden zoals bijvoorbeeld verdraagzaamheid, openheid en solidariteit, zich doelen stellen, karaktervorming, ...

Gembo is een open club. Gembo staat open voor alle levensbeschouwingen en dit wars van afkomst, nationaliteit en achtergrond.
Gembo is een actor in het sociale weefsel. De club biedt daarom de gemeenschap een platform voor zowel sociale integratie als individuele ontplooiing. De club zal daarom zo veel als mogelijk meewerken aan projecten die zulke doelstellingen hanteren.

Gembo heeft een fundamenteel familiaal karakter. Bij Gembo is basket meer dan alleen een sportieve activiteit. Er is ruimte voor gezellig samenzijn, extra niet-sportieve activiteiten en de Luisbekelaar fungeert ook als familiale thuishaven voor Gembo- en niet-Gemboleden. Gembo wil dwarsverbanden smeden tussen zijn ploegen.

Gembo staat voor voluntariaat. Veel kerntaken worden vervuld door vrijwilligers. We zoeken dan ook naar een zo groot mogelijke appreciatie voor de vele onmisbare vrijwilligers.

Gembo zoekt van nature een onderscheidende opstelling. De grote concurrentie in het Antwerpse basket stimuleert Gembo om op elk vlak en voor elke belanghebbende een onderscheidende en vaak unieke meerwaarde te bieden.

Gembo gelooft in overleg en streeft naar consensus. De club luistert naar zijn leden en gaat er in dialoog mee. Het Gembobestuur staat per definitie open voor elke vraag van elk aangesloten lid. Elk lid kan vragen, opmerkingen, suggesties bezorgen aan het bestuur die deze met een open geest bespreekt en behandelt.

Contacteer ons

Gembo BBC vzw
Schaapskooi 24
2660 Hoboken
bankrek.: BE95 0688 9650 6258
BTW: BE 0446 742 903
Secretariaat: Mario Siefert
Jeugdwerking: Dennis Yoroz
Webmaster: Wim Smets

Organisaties

Overheidspartners

 

 

Gembo wordt ondersteund door het Topsportfonds van de stad Antwerpen