De Club

Jeugdbeleid

Gembo wil een volwaardig opleidingscentrum zijn voor talentvolle jongeren. Deze jeugdopleiding moet kunnen wedijveren met elke toonaangevende Vlaamse basketbalopleiding.
Wat mogen onze jeugdspelers verwachten:

Tot en met benjamins staat de spelvreugde en opleiding centraal en is de speelgelegenheid voor alle kinderen belangrijker dan het wedstrijdresultaat. Uitzondering hierop zijn bekercompetities, eindrondes en eindmatchen in een mogelijk succesvolle competitie en/of belangrijk voor de uitstraling van de club.

Vanaf pupillen wordt er gewerkt met een geïntegreerde sportieve begeleiding die zorgt voor een gestroomlijnde aanpak die loopt doorheen alle jeugdcategorieën tot en met de seniors en met de bedoeling jongeren een uitstekende basketbalopleiding te bieden en jeugdspelers te laten doorgroeien naar onze fanionteams.

De resultaten van onze landelijke ploegen moeten een uithangbord zijn voor onze hele jeugdwerking. Het resultaat moet daarom niet alleen worden afgewogen in overwinningen en klassementen maar ook in de meetbare collectieve en individuele vooruitgang.

De tweede teams zijn geen doel op zich, maar zijn een middel om jeugdspelers zo snel en geschikt mogelijk te laten inpassen in het seniorsbasket.
Het is dan ook duidelijk dat er naar gestreefd moet worden om het niveau en de reeks waarin gespeeld wordt, zoveel mogelijk in lijn te laten liggen met het niveau en reeks waarin de eerste teams spelen.
De tweede teams zijn een logisch en meest geschikt tussenstation voor talentvolle spelers/speelsters om zich daar verder te ontwikkelen. Ze zijn met andere woorden een verplichte stap in de richting van de eerste teams.

Gembo draagt kwaliteitsvolle jeugdopleiding hoog in het vaandel en is dan ook continue op zoek naar verbetering. Gembo liet zich tijdens seizoen 2007-2008 doorlichten door de onafhankelijke organisatie Basket PASS. Onze club en jeugdwerking kreeg de beoordeling ‘gevorderde landelijke jeugdopleiding’. Daarmee behoorden we tot een uiterst select gezelschap van slechts drie clubs die deze hoogste quotering verdienden.

Coaches
Coaches moeten in de eerste plaats de missie van Gembo concretiseren. Dit neemt niet weg dat er plaats is voor hun eigen visie, die verrijkend kan zijn voor de club.

Coaches moeten oog hebben voor de doorstroming op alle vlakken en houden bij de coaching van het hen toegewezen team dan ook niet alleen rekening met het ploeg-, maar ook met het algemeen clubbelang (dit is in het bijzonder ook het geval voor de respectievelijke head coaches).

Coaches worden gebrieft, begeleid, gestuurd en geëvalueerd door de sportieve raad. Zij kunnen bij problemen, reflecties, suggesties, ... dan ook steeds terecht bij deze sportieve raad.

Coaches zijn zolang ze voor Gembo actief zijn, loyaal ten aanzien van de club. Daar tegenover staat dat Gembo (via de sportieve raad en het bestuur) loyaal is ten aanzien van haar coaches zolang ze bij Gembo actief zijn.
Coaches zijn fundamenteel collegiaal tegenover andere Gembo-coaches. Dialoog en respect zijn kernbegrippen voor de samenwerking met elkaar.

Recreatief sporten
Gembo voert een tweesporenbeleid. Er is ruimte voor zowel competitief als eerder recreatief basketbal. Vanaf pupillen zijn er — indien het aantal spelers dit toelaat — landelijke en provinciale ploegen om iedereen een maximale speelkans te geven.

Gembo wil (gecontroleerd) investeren in recreatief basketbal vanwege de positieve return van deze spelers, bijvoorbeeld als bezoekers in de Luisbekelaar, supporters voor de fanionteams en loyale leden die het clubgevoel in de meest brede zin dragen en verbeteren.

En nog zoveel meer: Gembo is met 25 ploegen een van de grootste basketbalclubs van Vlaanderen • een bruisend sociaal clubleven • onze eerste ploeg speelt in tweede klasse, prachtig basketbal op het hoogste niveau dat in ons land haalbaar is met Belgische spelers • een grote supportersachterban: “Gembo blaast tweede klasse nieuw leven in” titelde een krant • jeugdploegen nemen deel aan internationale tornooien zoals dat van Wenen (Oostenrijk) • basketkampen tijdens de vakantieperiodes • rolstoelbasketbal en G-sport • enzovoort… enzovoort … enzovoort…

Contacteer ons

Gembo BBC vzw
Schaapskooi 24
2660 Hoboken
bankrek.: BE95 0688 9650 6258
BTW: BE 0446 742 903
Secretariaat: Mario Siefert
Jeugdwerking: Dennis Yoroz
Webmaster: Wim Smets

Organisaties

Overheidspartners

 

 

Gembo wordt ondersteund door het Topsportfonds van de stad Antwerpen